Pravni uvjeti

Pravni uvjeti konferencije Web::Strategija i ovih web stranica

  • U Zagrebu, 13.03.2011.
  • U Zagrebu, 27.09.2015. - zadnja promijena

Svi posjetitelji službenih web stranica konferencije Web::Strategija (u daljnjem tekstu: konferencija) na internetskoj domeni WebStrategija.com, svi koji sudjeluju u pripremi konferencije ili dodjeli nagrada kroz različite odbore, zatim svi prijavljeni na konferenciju i svi sudionici koji prisustvuju konferenciji na koju pravo polaže trgovačko društvo Marketing odjel d.o.o. iz Zagreba, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: organizator) obavezni su se pridržavati sljedećih pravnih uvjeta ili trebaju napustiti ove stranice, konferenciju ili sudjelovanje u pripremi:

Autorska i druga prava - čl. 1.

Za sav sadržaj na internetskoj domeni WebStrategija.com organizator zadržava autorska prava, osim ako za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno. Stavovi i mišljenja ukazana kroz prezentacije na ovoj konferenciji su isključivo stavovi osoba koje ih iznose. Sadržaj svake prezentacije na ovoj konferenciji ne uključuje potporu, preporuku ili podršku tog sadržaja od strane organizatora, partnera ili pokrovitelja ove konferencije.

Nagrade i priznanja - čl. 2.

Organizator zadržava autorska prava na "Zlatnu nagradu Web::Strategije" (u daljnjem tekstu: nagrada) te pravo na određivanje kompletnog protokola od prijave do dodjele nagrade te na sastavljanje "ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade" (u daljnjem tekstu: ocjenjivački odbor) i odabir "nadzornika ocjenjivačkog odbora" (u daljnjem tekstu: nadzornik). Organizacijski odbor, kojeg sastavlja organizator, prihvaća ili odbija svaku pojedinu prijavu. Prihvaćene prijave se smatraju nominiranim prijavama. Ocjenjivački odbor neovisno i samostalno postavlja stručne kriterije za rangiranje nominiranih te proglašava dobitnike u svojoj kategoriji i to bez obzira na broj nominiranih kojih ne smije biti manje od broja nagrada koje se dodjeljuju. Nadzornik nadzire i savjetuje rad ocjenjivačkog odbora. Proglašavanje dobitnika može se ostvariti i bez sudjelovanja nadzornika. Ako je broj nominiranih manji od broja nagrada koje se dodjeljuju, organizator ima pravo naknadno smanjiti broj nagrada koje se dodjeljuju. Ako nema niti jedne nominacije u kategoriji, nagrada se ne dodjeljuje. Dobitnici nagrade smatraju se poslovnom tajnom ocjenjivačkog odbora, nadzornika i organizatora dok ih organizator ne odluči objaviti.

Nadalje, organizator zadržava autorska prava na nagradu "Masterweb" (u daljnjem tekstu: nagrada) te pravo na određivanje kompletnog protokola od prijave do dodjele nagrade te na sastavljanje "ocjenjivačkog odbora" za dodjelu nagrade (u daljnjem tekstu: ocjenjivački odbor). Organizacijski odbor, kojeg sastavlja organizator, prihvaća ili odbija svaku pojedinu prijavu. Prihvaćene prijave se smatraju nominiranim prijavama. Ocjenjivački odbor neovisno i samostalno postavlja stručne kriterije za rangiranje nominiranih te proglašava dobitnike u svojoj kategoriji i to bez obzira na broj nominiranih kojih ne smije biti manje od broja nagrada koje se dodjeljuju. Ako je broj nominiranih manji od broja nagrada koje se dodjeljuju, organizator ima pravo naknadno smanjiti broj nagrada koje se dodjeljuju. Ako nema niti jedne nominacije u kategoriji, nagrada se ne dodjeljuje. Dobitnici nagrade smatraju se poslovnom tajnom ocjenjivačkog odbora i organizatora dok ih organizator ne odluči objaviti.

Organizator će istaknute sudionike pripreme konferencije samostalno nagraditi specijalnim priznanjima.

Prijava - čl. 3.

Prijavom putem internetskog formulara i uplatom novčanih sredstava po važećoj ponudi za ovu konferenciju stječete pravo na: ulazak na aktualnu konferenciju, slušanje svih njenih predavanja, te na sve popratne aktivnosti koje dozvoli organizator. Također, prijavom na bilo koju konferenciju pristajete na e-mail obavijesti organizatora o sljedećim konferencijama i drugim popratnim obavjestima, te prihvaćate da su sve slike, video zapisi, audio zapisi i transkripti zabilježeni tijekom konferencije u isključivom vlasništvu organizatora, koji ih može rabiti za svoje marketinške i promotivne potrebe. Organizator će odrediti različite cijene kotizacija, te periode kada će vrijediti određena cijena kotizacije i druge popuste. Organizator ima pravo učiniti bilo koju prijavu nevažećom uz vraćanje moguće uplaćenih sredstava bez obrazloženja. Svi prijavljeni na konferenciju ili prateće seminare te radionice partnerskih projekata prihvaćaju mogućnost promjene početka i trajanja održavanja događaja (konferencija, seminara, radionica), a prema mogućnostima i odredbama organizatora ili voditelja/vlasnika partnerskih projekata uz obavezno informiranje prijavljenih putem elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Od prijave za ovu konferenciju svatko prijavljen može odustati najkasnije do 15 (slovima: petnaest) dana prije ove konferencije i to isključivo u pismenom obliku uz povrat uplaćenih sredstava od organizatora. Nakon navedenoga roka se ne može ostvariti povrat uplaćenih sredstava. Naknadni povrat uplaćenih sredstava moguć je jedino ako konferenciju ili prateće seminare te radionice organizator ne organizira u sljedećih dvanaest mjeseci od datuma kada su prethodno bili zakazani. Prema Zakonu o računovodstvu NN 109/05 (primjenjivanom od 24.10.2007.), čl. 5 i čl. 6/stavak 2, organizator će pravno valjan R1 račun slati isključivo u elektronskom obliku (putem elektronske pošte). Članovi Web::Kluba imaju slobodan ulaz na konferenciju pod statusom "Web::Klub".

Program konferencije - čl. 4.

Program konferencije (redosljed prikazivanja prezentacija ove konferencije) predlaže predsjednik programskog odbora konferencije, kao službeni predstavnik programskog odbora konferencije (u daljnjem tekstu: predsjednik), organizatorima konferencije. Isto mogu činiti i članovi programskog odbora, uz suglasnost predsjednika. Predsjednik, ili neki drugi član programskog odbora ako je tako dogovoreno, predstavlja program konferencije u javnosti i pred medijima, te pred sudionicima u vrijeme održavanja konferencije. Program konferencije može biti izmijenjen od strane organizatora bez prethodne najave i odgovornosti za organizatora ili članove programskog odbora konferencije u bilo kojem trenutku.

O pravnim uvjetima - čl. 5.

Organizator konferencije zadržava pravo na promjenu i nadopunu ovih pravnih uvjeta bez upozorenja, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Marketing odjel d.o.o.
Selska cesta 34/a
Zagreb, Hrvatska

Design by Site Studio
HTML/CSS slicing by WEB marketing
Wordpress implementation by Omega Studio