Kategorije Zlatnih nagrada Web::Strategije

Za svaku pojedinu kategoriju, dodjela Zlatne nagrade odvija se jednom godišnje. No, kako se konferencija Web::Strategija održava tri puta godišnje, dodjele Zlatnih nagrada Web::Strategije odvijaju se tri puta godišnje, ali je svaka kategorija za koju se dodjeljuje nagrada vezana uz temu konferencije.

Kategorije Zlatnih nagrada Web::Strategije su sljedeće:

  • Web Poslovanje - nagrada za najbolja poslovna web-rješenja (vlasniku)
  • Web Upotrebljivost - nagrada za najugodnija web-rješenja za korisnika (izvođaču)
  • Web Inovativnost - nagrada inovatoru za web (izvođaču)
  • Web Marketing Kampanja - nagrada za marketing kampanju (izvođaču)
Kategorija "Web poslovanje" se dodjeljuje u 3. mjesecu kod održavanja prve Web::Strategije u godini. Kategorije "Web Upotrebljivost" i "Web Inovativnost" se dodjeljuju u 6. mjesecu za vrijeme druge Web::Strategije u godini, a kategorija "Web Marketing Kampanja" u 11. mjesecu za vrijeme treće konferencije u godini.

Design by Site Studio
HTML/CSS slicing by WEB marketing
Wordpress implementation by Omega Studio