Za predavače

Predavače konferencije Web::Strategija predlažu i biraju pojedinačno ili zajedno članovi programskog (ili organizacijskog) odbora. Predavači se mogu i sami javiti programskom ili organizacijskom odboru na e-mail.

Nakon potvrde izbora predavača, predavači su dužni pridržavati se "Deset smjernica o predavanjima" (ovdje niže navedenih), te trebaju poslati sljedeće materijale za najavu svog predavanja:

 • naslov predavanja (po mogućnosti intrigantan i šaljiv)
 • tekst najave predavanja (minimalno 10 rečenica!)
 • ime i prezime predavača
 • fotografija predavača (kvalitetna slika, 300 dpi)
 • tekst o predavaču (minimalno 10 rečenica!)
Nakon slanja gore navedenih materijala za najavu, organizacijski odbor će osigurati da se navedeni materijali pravilo prikažu na službenim web stranicama konferencije. Nakon toga, predavači trebaju poštivati zadane rokove za predaju prezentacija.

Deset smjernica o predavanjima (za sve predavače)

Programski i organizacijski odbor zajedno donose sljedeće smjernice za sve predavače na konferenciji:

 1. Svako predavanje treba biti edukativno, obrazovno, inovativno, novo, sa konkretnim savjetima, uključenim primjerima (tips & tricks), uz prijenos osobnih iskustva predavača publici, sa statističkim (brojčanim) pokazateljima, navođenjem izvora podatak
 2. Niti jedno predavanje NIKAKO NE SMIJE biti propaganda, reklama, promocija ili prodaja u korist bilo koje tvrtke, usluge ili proizvoda. Predavanja NIKAKO NE SMIJU biti reklama tvrtke iz koje dolazite! Svako reklamiranje tvrtke iz koje dolazite je STROGO ZABRANJENO. Ipak, navođenje imena i prezimena predavača u predavanju je poželjno. Iako je to osobna reklama predavača - ona je dopuštena. Ova točka nije obvezna za sponzorska predavanja tj. sponzorske predavače.
 3. Naslov svakog predavanja treba biti atraktivan, privlačan, a po želji i provokativan (npr. "Budite žirafa - neka Vaš pogled doseže dalje") jer to publika voli.
 4. Sudionici Web::Strategije su naučeni da će na konferenciji kroz svako predavanje čuti nešto novo, tako da se nikako NE savjetuje predavačima predavanje koje je već jednom negdje održano - pogotovo ako se to dogodilo u istom gradu i to nedavno.
 5. Svaki predavač pristaje da njegovo predavanje ocjenjuje publika i na kraju se javno obznanjuje pozitivna selekcija najboljih predavača (prvih pet; tzv. TOP5 predavači). Za svoje nove članove, odbor web-stratega prima upravo osobe iz redova najboljih predavača sa održanih Web::Strategija. Organizator može najbolje predavače nagraditi posebnim priznanjima nakon konferencije.
 6. Svaka prezentacija za predavanje treba biti pohranjena ISKLJUČIVO u datoteci čitljivoj kroz Microsoft PowerPoint (samo ekstenzije: PPT ili PPS) ili Acrobat Reader (samo PDF). Računalo za prezentacije, te druga pomagala (pristup internetu, web preglednik, ...) biti će osigurana svim predavačima.
 7. Predavači pristaju na to da će sve prezentacije nakon događaja biti dostupne sudionicima Web::Strategije za preuzimanje putem weba.
 8. Predavači će prezentaciju napraviti do roka koju zadaje organizacijski odbor u suradnji sa programskim odborom. Nakon roka svaku prezentaciju će pregledati programski odbor, predložiti promjene (ako budu potrebne) i na kraju odobriti odnosno odbaciti prezentaciju. Izmjene prezentacije nakon roka nisu poželjne. Prezentacije će sve predavače dočekati na dan predavanja na računalu za prezentacije (na njegovom Desktopu).
 9. Prema programu, vrijeme dozvoljeno za predavanja svaki predavač treba IZRAZITO TOČNO POŠTIVATI jer je na to naučena publika Web::Strategije. U slučaju prekoračenja vremena, prvo će voditelj(ica) o tome javno obavijestiti predavača, dok će drugi puta voditelj(ica) svojim mikrofonom preuzeti riječ na pozornici dok će tehničko osoblje isključiti predavačev mikrofon. Također, svako predavanje ne smije trajati niti prekratko u odnosu na dobiveni vremenski okvir.
 10. Predavačima se preporuča (iako to nije obavezno) da na kraju svog predavanja ostave najviše 5 minuta za pitanja iz publike (iz vremena dodijeljenog prema programu; NE više od toga!). Za daljnju komunikaciju sa publikom predavčima se savjetuje da predlože daljnji razgovor nakon predavanja na pauzi za kavu izvan dvorane ili putem svoje e-mail adrese. Publika Web::Strategije voli nakon predavanja razgovarati sa predavačima.

Za dodatna pitanja i pojašnjenja ovih smjernica predavači se mogu obratiti članovima programskog odbora tj. predsjedniku programskog odbora.

Komentari predavača nakon održanih Web::Strategija

"Lijepo je nekada čuti pohvale, pa zato i šaljem ovaj email :) U svakom slučaju, konferencija je bila zanimljiva, dobro organizirana (nisam primijetio kašnjenja) i zato pohvale za organizaciju ali i općenito odabir tema i predavača - odlično. Također, nadam se da je i s moje strane sve bilo u redu." - Emanuel Blagonić, Hrvatska (WS11)

"Hvala još jednom i nadam se da ćemo imati prilike da sarađujemo jos više." - Predrag Lešić, Crna Gora (WS11)

Prijava predavanja za Web::Strategiju

Ako želite održati predavanje na nekoj od Web::Strategija, možete se prijaviti putem obrasca u nastavku.
Moguće su prijave u 3 kategorije:
- web business (konferencija svake godine u ožujku)
- web development (konferencija svake godine u lipnju)
- web oglašavanje (konferencija svake godine u studenom)

Design by Site Studio
HTML/CSS slicing by WEB marketing
Wordpress implementation by Omega Studio